Chi tiết về Tác giả

Biên tập, Ban Viện KHXH vùng Nam BộTạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh