Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 5, S. 225 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở XÃ LÁNG DÀI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (GIAI ĐOẠN 1990-2013)

Nguyễn Công Mạnh

Tóm tắt


Bài viết làm rõ thực trạng biến đổi khí hậu tác động đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân ở xã Láng Dài, một xã có tiềm năng phát triển nông nghiệp, đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong giai đoạn 1990-2013. Từ đó, chúng tôi gợi ý một số đề xuất góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, làm cơ sở để phát triển nông nghiệp bền vững ở xã Láng Dài nói riêng và vùng nông thôn Đông Nam Bộ nói chung.

Từ khóa: biến đổi khí hậu; ứng phó; phát triển bền vững; nông nghiệp; xã Láng Dài, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh