Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP KIỂM TRA VÀ CẢNH BÁO LỖI CÁC TRANG WEB TỰ ĐỘNG DỰA VÀO KẾT QUẢ QUÉT CỦA CÁC CÔNG CỤ QUÉT LỖI WEB

Phạm Duy Lộc, Phan Thị Thanh Nga

Tóm tắt


Ngày nay, có nhiều công cụ miễn phí kiểm tra bảo mật của các trang web một cách tự động đây là một điểm thuận lợi cho những người kiểm tra bảo mật. Nhưng ngược lại, những công cụ này cũng phát sinh ra các cảnh báo sai. Để giảm thiểu những cảnh báo sai này, chúng tôi đã phát triển một công cụ giúp đỡ những người làm bảo mật kiểm tra các cảnh báo bằng tay hoặc tự động với các kết quả kiểm tra chéo được thu thập từ các công cụ quét lỗi. Chúng tôi đặt tên cho công cụ này là PAT (Pen-Test Assistance Tool). PAT có thể lưu lại kinh nghiệm của những người đã kiểm tra bảo mật thành công trước đó để sử dụng về sau. PAT cũng có thể kiểm tra lỗ hổng bảo mật một cách tự động dựa vào bản báo cáo của các công cụ quét và cảnh báo lỗi web tự động cho nhà quản trị web qua email. Trong phiên bản đầu tiên của PAT, chúng tôi tập trung vào lỗi SQL Injection ở các trang web được lập trình bằng ngôn ngữ ASP.NET.

Toàn văn: PDF