Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt, T. 6, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENSTACK

Võ Nhân Văn, Lê Minh Chí, Nguyễn Quốc Long, Lê Đắc Nhường

Tóm tắt


Điện toán đám mây đã bắt đầu phổ biến nhờ tính linh hoạt, có khả năng mở rộng, dễ dàng kích hoạt và cung cấp các dịch vụ để xây dựng tài nguyên mà khách hàng có thể truy cập theo yêu cầu của họ. Ngoài ra dịch vụ điện toán đám mây có khả năng chia sẻ tài nguyên hiệu quả giữa các người dùng với nhau. OpenStack, một nền tảng điện toán đám mây mã nguồn mở tương đối mới, tập trung vào việc cung cấp mạng như một dịch vụ (NaaS) sử dụng công nghệ ảo hóa và OpenStack hứa hẹn là một nền tảng điện toán đám mây sẽ được mở rộng ồ ạt trong các ứng dụng của doanh nghiệp. Từ đó, mục đích của bài báo là nghiên cứu hiệu năng mạng của OpenStack triển khai trên phiên bản Neutron. Các thông số về hiệu năng như thông lượng, vấn đề mất gói tin, thời gian trễ gói tin sẽ được đánh giá theo giao thức UDP dựa vào công cụ IPERF.