Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 45, S. 1 (2007) Phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các ditecpen-γ-lacton từ lá xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Nees) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đậu, Lê Duy Hiếu
 
T. 46, S. 4 (2008) Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất tritecpen từ cây xạ đen Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Thủy Quyen, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung
 
T. 45, S. 3 (2007) Phân lập và đặc điểm của fucodidan từ năm loài rong mơ ở miền Trung Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung
 
T. 47, S. 6 (2009) Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của anpha- amyrin từ cây cùm rụm răng Tóm tắt   PDF
Trần Văn Sung, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trịnh Thị Thùy
 
T. 46, S. 3 (2008) Phân tích phổ khối lượng của một số phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon Tóm tắt   PDF
Chu Đình Kính, Phan Thị Hồng Tuyết
 
T. 46, S. 3 (2008) Phân tích so sánh tính chất xốp của vật liệu silica rây phân tử mao quản trung bình có cấu trúc lục lăng SBA-15 và MCM-41 Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn
 
T. 47, S. 3 (2009) Phép thử lý thuyết tốc độ phản ứng đơn phân tử trong phản ứng nhiệt Tóm tắt   PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ
 
T. 46, S. 5 (2008) Phản ứng ngưng tụ với andehit thơm của axit 3-amino-3-arylpropanoic và indanon Tóm tắt   PDF
Phạm Khánh Phong Lan, Lê Thị Minh Ngọc
 
T. 47, S. 6 (2009) Phản ứng oxi hoá phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thị Lê Hiền
 
T. 45, S. 1 (2007) Phổ hấp phụ electron của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit DL-2-amino-n-butyrin Tóm tắt   PDF
Lê Chí Kiên, Đặng Thị Thanh Lê, Phạm Đức Roãn
 
T. 45, S. 4 (2007) Phổ hồng ngoại của PVC/DOP/CLAY compozit, tương tác phân tử và ảnh hưởng của chúng tới một số tính chất của vật liệu Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Nguyễn Thị Kim Dung, Đõ Quang Thẩm
 
T. 45, S. 6 (2007) Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở poly axit lactic và copoyme etylen-vinylaxetat Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Đỗ Văn Công, Masao Sumita
 
T. 46, S. 5 (2008) Phổ khối lượng của một số dẫn xuất amit của axit benzoic thế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Lan, Trương Thị Phương Thanh
 
T. 46, S. 1 (2008) Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử Tóm tắt   PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ
 
T. 46, S. 2 (2008) Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. II. Tính hằng số tốc độ của phản ứng đồng phân hóa 1,1-Dicloxiclopropan Tóm tắt   PDF
Trần Vĩnh Quý, Nguyễn Đình Độ
 
T. 46, S. 1 (2008) Phương pháp giảm bong nứt lớp màng niken trên bề mặt điện cực trơ titan trong quá trình điện phân Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Thắng, Lưu Minh Đại, Tô Duy Phương
 
T. 47, S. 6 (2009) Polylactic và Blend của Polylactic với Polyetylen tỉ trọng thấp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương
 
T. 47, S. 1 (2009) PPY (oxit phức hợp spinel) tổng hợp điện hoá trên graphit ứng dụng làm điện cực catôt trong xử lý môi trường nhờ hiệu ứng Fenton điện hoá Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Lê Hiền
 
T. 46, S. 5 (2008) Sử dụng polypyrol lai tạp với axit amino naphtalen sunfonic như chất ức chế ăn mòn kim loại trong lớp phủ epoxy Tóm tắt   PDF
Trịnh Anh Trúc, Vũ Kế Oánh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Tô Thị Xuân Hằng
 
T. 45, S. 4 (2007) Sự tương tác lẫn nhau giữa các ion kim loại chuyển tiếp trong các xúc tác hỗn hợp (Me2++Me’2+) En Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Xuyến
 
T. 45, S. 2 (2007) So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí No bằng C3H8 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi
 
T. 45, S. 4 (2007) Tách axit béo không no đa nối đôi từ dầu cá ngừ bằng phương pháp tạo phức với ure Tóm tắt   PDF
Lại Mai Hương
 
T. 47, S. 1 (2009) Tính chất của sợi dứa dại (sisal) Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Ngọc Minh, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
T. 47, S. 3 (2009) Tính chất cơ học của vật liệu polymer compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh Tóm tắt   PDF
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Ngọc Minh, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Văn Tiến
 
T. 47, S. 6 (2009) Tính năng lượng tự do Hydrat hoá của chất tương tự Axit amin bằng phương pháp động lực phân tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ứng Vận, Nguyễn Họa My
 
176 - 200 trong số 258 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP