Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BaTiO3 kích cỡ nano bằng phương pháp thuỷ nhiệt Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Hà
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hòai Nam
 
T. 45, S. 1 (2007) Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Tùng, Hoa Hữu Thu
 
T. 45, S. 4 (2007) Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng cracking phân tử lớn Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hoài Nam
 
T. 45, S. 3 (2007) Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU Tóm tắt   PDF
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Trìu, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Nam
 
T. 46, S. 1 (2008) Nghiên cứu thành phần hóa học cây chóc máu (Salacia Chinensis L.) thu tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Vũ Đào Thắng, Trần Văn Sung
 
T. 47, S. 6 (2009) Nghiên cứu thành phần hóa học cây song môi tàu (Miliusa sinensis Finet et Gagnep.], họ Na (Annonaceae). Phần I. Các hợp chất flavonoid Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Thủy, Trần Đức Quân, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung
 
T. 45, S. 2 (2007) Nghiên cứu thành phần hóa học cây xàng dùng cambốt (Arnicrate cambodiana (pierre) n.hall.) họ dây gối (Celastraceae). Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Hoàng, Đào Thị Tố Uyên, Phạm Gia Điền
 
T. 46, S. 3 (2008) Nghiên cứu thành phần hóa học cây xích thược (Paeonia veitchii Lynch. var beresowskii Tóm tắt   PDF
Phạm Hải Yến, Phan Văn Kiệm, Lê Ngọc Thanh
 
T. 45, S. 6 (2007) Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của Asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (brassica Juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hoá (HG) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Dung, Ngô Kim Liên
 
T. 45, S. 1 (2007) Nghiên cứu xử lý bã thải sau quá trình hòa tách quặng urani bằng axit sunfuric Tóm tắt   PDF
Cao Hùng Thái, Thân Văn Liên, Bùi Đăng Hạnh, Lê Kim Dung, Đinh Mạnh Thắng
 
T. 46, S. 2 (2008) Nghiên cứu đặc tính hoá lý của hệ oxit hỗn hợp V-Mg-O Tóm tắt   PDF
Nguyen Anh Vũ, Hoàng Minh Tùng, Nguyễn Thị Minh Hiền
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu đặc trưng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình điều chế và hoạt tính của xúc tác AuY cho phản ứng oxi hóa hoàn toàn toluen. Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huyền, Lê Thị Như Quỳnh, Đào Văn Tường
 
T. 45, S. 5 (2007) Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính Tóm tắt   PDF
Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đõ Bình Minh
 
T. 47, S. 6 (2009) Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa Acrylic. Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều
 
T. 46, S. 2 (2008) Nghiên cứu động học của phản ứng oxi hoá phenol đỏ trên xúc tác Fe-SBA-15 Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu
 
T. 46, S. 5 (2008) Nghiên cứu động học sự tạo thành và phân hủy phức chất trung gian hoạt động peroxo(PER) trong hệ H2O-Mn2+-deta-H2O2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Tuyến, Đặng Xuân Tập, Ngô Kim Định, Nguyễn Văn Xuyến
 
T. 47, S. 2 (2009) Nghiên cứu động lực phân tử ảnh hưởng của đột biến E226Q đến tính chất của phức enzym CD38 với cADPR Tóm tắt   PDF
Đặng Ứng Vận
 
T. 46, S. 1 (2008) Nghiên cứu điều chế 2-amino-5-cloro-benzophenon nguyên liệu trung gian quan trọng trong tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam Tóm tắt   PDF
Phan Đình Châu, Phan Thị Phương Dung
 
T. 46, S. 4 (2008) Nghiên cứu điều chế D-alpha-phenylglycin làm nguyên liệu cho việc bán tổng hợp một số thuốc kháng sinh nhóm beta-lactam Tóm tắt   PDF
Phan Đình Châu, Nguyễn Thị Ngân Hà, Đặng Thị Huyền Trang, Phạn Thị Phương Dung
 
T. 47, S. 2 (2009) Oxi hóa chọn lọc ancol benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tiến Thảo, Phạm Thị Thắm
 
T. 45, S. 5 (2007) Paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin phân lập từ cây bạch thược (Paeonia lactiflora Pall.) Tóm tắt   PDF
Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Hữu Tùng, Trần Hồng Quang, Châu Văn Minh
 
T. 46, S. 2 (2008) Phân hủy 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng sắt kim loại Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thảo
 
T. 47, S. 3 (2009) Phân huỷ 2,4,6-trinitoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng phương pháp vi sinh hai giai đoạn Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Thảo, Đỗ Ngọc Khuê, Phạm Kiên Cường, Đỗ Bình Minh
 
T. 47, S. 6 (2009) Phân lập 3 hợp chất Lignan từ lá cây đề (Ficus Religiosal.) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thanh Hương, Trần Hồng Quang, Cầm Thị Ính; ...
 
151 - 175 trong số 258 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP