Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 46, S. 1 (2008) Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết Urê lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Đức Vận
 
T. 45, S. 5 (2007) Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8-C18 Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Kha, Nguyễn Thế Nghiêm, Ngô Thị Thuận, Lê Xuần Quế
 
T. 45, S. 5 (2007) Khảo sát khả năng gắn kết Co của các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận
 
T. 45, S. 6 (2007) Khảo sát phản ứng C-Axetil hoá một số aril metil ete trong điều kiện hoá học xanh Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch
 
T. 45, S. 1 (2007) Khảo sát quá trình dịch chuyển của ion K+ qua ranh giới pha nước/nitrobenzen có mặt chất mang ion dibenzo-18-crown-6 Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Thủy, Lê Quốc Hùng, Vũ Thị Thu Hà
 
T. 47, S. 3 (2009) Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt oxit niken được điều chế bằng quá trình tự bốc cháy gel Tóm tắt   PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức
 
T. 47, S. 2 (2009) Khoáng hóa metyl đỏ bằng phương pháp Fenton điện hóa Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trần Thị Tươi
 
T. 45, S. 5 (2007) Lắng đọng hóa học cácbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp nanomet tạo pyrographit tỷ trọng cao Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Đường, Nguyễn Vĩ Hoán, Lê Thị Thoa
 
T. 45, S. 5 (2007) Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn trên cơ sở epoxy với sự có mặt của polyindol lai tạp axit indol-3 butyric Tóm tắt   PDF
Trịnh Anh Trúc, Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Tô Thị Xuân Hằng
 
T. 46, S. 3 (2008) Liên kết hiđro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO Tóm tắt   PDF
Nguyen Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ
 
T. 45, S. 4 (2007) Mạ nano Tóm tắt   PDF
Ngô Quốc Quyền, Phạm Trung Sản, Nguyễn Châu, Đặng Minh Hồng
 
T. 47, S. 1 (2009) Một megastigman glycozit mới từ lá cây đề Ficus Religiosa L (Moraceae) Tóm tắt   PDF
Cầm Thị Ính, Trần Hồng Quang, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
 
T. 47, S. 3 (2009) Một số kết quả nghiên cứu chế tạo hệ sơn nước bảo vệ kết cấu bê tông cốt thép khu vực biển và ven biển Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 45, S. 1 (2007) Một số kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên – clay nanocompozit Tóm tắt   PDF
Đỗ Quang Kháng, Lương Như Hải, Vũ Ngọc Phan, Hồ Thị Hoài Thu
 
T. 47, S. 1 (2009) Menisdaurin và axit rosmarinic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae) Tóm tắt   PDF
Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm
 
T. 47, S. 6 (2009) Method of dissolving-separating to absolute recovery nickel from wastes of nickel galvanization industrial Tóm tắt   PDF
Phạm Đức Thắng, Ngô Huy Khoa, Đỗ Thị Duyên, Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Thị Kim Chi
 
T. 46, S. 3 (2008) Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ Curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja naja) Tóm tắt   PDF
Trần Đình Toại
 
T. 47, S. 6 (2009) Nghiên cứu ảnh hưởng của bột khoáng Sericit đến tính chất và quá trình chế tạo vật liệu cao su thiên nhiên Tóm tắt   PDF
Ngô Kế Thế
 
T. 45, S. 4 (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit Tóm tắt   PDF
Bùi Chương, Đặng Việt Hưng
 
T. 45, S. 3 (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit. I. Ảnh hưởng của chế độ xử ý nhiệt đến sự hình thành cấu trúc vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay comzit Tóm tắt   PDF
Bùi Chương, Đặng Việt Hưng
 
T. 45, S. 1 (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân hủy sinh học gốc xà phòng Liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở - ve Tóm tắt   PDF
Phạm Thúy Hà, Hoàng Trọng Yêm
 
T. 45, S. 3 (2007) Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến sự phân bố Pt trong các xúc tác Pt/γ-Al2O3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Trịnh
 
T. 47, S. 6 (2009) Nghiên cứu ảnh hưởng kép của clay và ion pha tạp tới khả năng ức chế quá trình ăn mòn thép CT3 của nanocompozit polypyrol/clay Tóm tắt   PDF
Vũ Quốc Trung, Nghiêm Thị Thương, Phạm Văn Hoan, Dương Quang Phùng, Lê Xuân Quế
 
T. 47, S. 3 (2009) Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Cẩm Lộc, Hồ Sĩ Thoảng
 
T. 45, S. 6 (2007) Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Tráng, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quang Huấn
 
51 - 75 trong số 258 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP