Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 45, S. 5 (2007) Chế tạo nanocompozit trên cơ sở cao su nhiệt dẻo polyvinylclorua/cao su butadien – acrylnitril và nanoclay bằng phương pháp lưu hóa động Tóm tắt   PDF
Đào Thế Minh, Hoàng Tuấn Hưng, Đỗ Quang Kháng, Nguyễn Văn Hội
 
T. 46, S. 3 (2008) Chế tạo và nghiên cứu tính chất chịu oxi hóa nhiệt của vật liệu nanocompozit polyetylen ghép silicon/nanoclay Tóm tắt   PDF
Đào Thế Minh
 
T. 46, S. 1 (2008) Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu polyme nanoclay compozit trên cơ sở blend của cao su thiên nhiên và cao su butadien styren Tóm tắt   PDF
Võ Thành Phong, Phạm Quốc Hân, Nguyễn Quang;, Dương Đình Sự
 
T. 47, S. 2 (2009) Chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Tuệ Anh, Nguyễn Xuân Dung
 
T. 47, S. 2 (2009) Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên cơ sở nhựa polyeste không no gia cường bằng sợi nứa xử lý bằng plasma lạnh Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Phương Hòa, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Mạc Văn Phúc
 
T. 45, S. 6 (2007) Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh
 
T. 47, S. 1 (2009) Chế tạo vật liệu hấp thụ H2S dạng viên đùn từ ZnO hoạt tính Tóm tắt   PDF
Vũ Thanh Quang, Ngô Văn Tuyến, Trịnh Giáng Hương, Vương Hữu Anh
 
T. 45, S. 2 (2007) Chọn lựa một hướng đi trong nghiên cứu tổng hợp oseltamivir (tamiflu) ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quyết Chiến
 
T. 45, S. 1 (2007) Compozit Epoxy/Ppy-γ-Fe2O3 bảo vệ chống ăn mòn kim loại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trịnh Anh Trúc, Võ Kế Oánh, Nguyễn Đăng Đức
 
T. 47, S. 1 (2009) Cơ chế tắt huỳnh quang của dipyrenyl calix[4]aren khi tạo phức với Fe3 Tóm tắt   PDF
Dương Tuấn Quang, Lê Văn Tán
 
T. 46, S. 4 (2008) Dùng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để xác định độ axit, phân bố nhôm trong vật liệu ZSM-5 và ZSM-5/MCM-41 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hoài Nam, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Ngọc Trìu
 
T. 46, S. 5 (2008) Dự đoán cân bằng lỏng - hơi của hệ bậc hai axit axetic (1) + dietyl ete (2) ở nhiệt độ 348,15 K và 398, 15 K Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tất
 
T. 45, S. 4 (2007) Eudesman sesquitecpen từ cây cải đồng (Grangea maderaspatana POIR.) Tóm tắt   PDF
Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung
 
T. 46, S. 1 (2008) Fucoidan từ rong nâu Sargassum swartzii: Phương pháp tách, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và nghiên cứu cấu trúc Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung
 
T. 46, S. 3 (2008) Hiện tượng biến động oxi hóa - khử PANi trong quá trình tổng hợp điện hóa bằng phương pháp CV Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Quế, Đinh Văn Dũng
 
T. 45, S. 4 (2007) Kết hợp thuật giải di truyền với gần đúng đám nguyên tử xác định vị trí gắn kết công nghiệp trên DNA Tóm tắt   PDF
Đặng Ứng Vận
 
T. 45, S. 5 (2007) Kết tinh phân đoạn axit béo không no nhiều nối đôi từ dầu cá trích và cá basa Tóm tắt   PDF
Lại Mai Hương
 
T. 45, S. 6 (2007) Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc Nox bằng hidrocacbon khi có mặt oxi Tóm tắt   PDF
Trần Văn Nhân, Lê Văn Tiệp, Lê Thanh Sơn
 
T. 46, S. 3 (2008) Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ lót epoxy chứa polypyrol Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền
 
T. 46, S. 3 (2008) Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng nano-compozit Ppy/α –Fe2O3 được tổng hợp điện hóa khi có mặt các chất hoạt động bề mặt Tóm tắt   PDF
Nguyen Thị Lê Hiền, Nguyễn Đăng Đức
 
T. 46, S. 1 (2008) Khả năng bảo vệ xúc tác cracking trước sự tác động của kim loại nặng trong nguyên liệu khi sử dụng pha nền hoạt động là Kaolin Việt Nam biến tính Tóm tắt   PDF
Lê Mạnh Hùng, Võ Thị Liên, Hoàng Trọng Yêm, Phạm Hùng Cường
 
T. 45, S. 3 (2007) Khả năng sử dụng silicagen như chất mang xúc tác trong phản ứng oxi hóa phenol Tóm tắt   PDF
Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm
 
T. 45, S. 2 (2007) Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng santopren đến tính chất của vật liệu polyme blend trên cơ sở cao su tự nhiên/polypropylen/santopren Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân
 
T. 47, S. 2 (2009) Khảo sát các chất có hoạt tính sinh học trong nọc bò cạp Heterometrus Laoticus Toàn văn   PDF
Hoàng Ngọc Anh, Phạm Nguyên Đông Yên, Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Phùng Nguyên
 
T. 45, S. 4 (2007) Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết H2O lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận
 
26 - 50 trong số 258 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP