T. 47, S. 1 (2009)

Mục lục

BÀI BÁO

Cơ chế tắt huỳnh quang của dipyrenyl calix[4]aren khi tạo phức với Fe3 Tóm tắt PDF
Dương Tuấn Quang, Lê Văn Tán 1-4
Chế tạo vật liệu hấp thụ H2S dạng viên đùn từ ZnO hoạt tính Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Quang, Ngô Văn Tuyến, Trịnh Giáng Hương, Vương Hữu Anh 5-9
Tổng hợp biodiesel từ dầu nành trên xúc tác dị thể Na2CO3 mang trên γ-Al2O3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hữu Bằng, Đinh Thị Ngọ, Lê Đình Chiến 10-15
Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa SiHF3 và NH3, CO2, CO, HCN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ 16-21
Tổng hợp một số xeton α, β không no đi từ các dẫn xuất axetyl cumarin Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Vinh, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đức Chính, Đồng Thị Duyên 22-27
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa một số pivalat đất hiếm Tóm tắt PDF
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan 28-33
Nghiên cứu sự tạo thành gốc tự do OH từ H2O2 và khả năng oxi hóa của chúng trong hệ xúc tác Co2++ xitric axit (H4L) bằng phương pháp dùng các chất ức chế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến 34-40
Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và trầm tích tại một số bãi thu gom và tái chế chất thải điện tử Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thảo, Chu Xuân Anh, Đỗ Quang Trung 41-46
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng zeolit HZSM-5 dùng nguồn silic từ vỏ trấu Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bao-Lian Su 47-53
Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của cacbon nano tube đối với vật liệu polime tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên/styren butadien và cao su thiên nhiên/polypropylen Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Quang, Trần Văn Sung 54-60
PPY (oxit phức hợp spinel) tổng hợp điện hoá trên graphit ứng dụng làm điện cực catôt trong xử lý môi trường nhờ hiệu ứng Fenton điện hoá Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Lê Hiền 61-66
Xúc tác quang micro nanocompozit trên cơ sở TiO2 - nanocacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc Tóm tắt PDF
Ngô Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâm 67-74
Nghiên cứu chế tạo compozit sinh học trên cơ sở nhựa polyeste không no gia cường bằng mat nứa lai tạo với MAT thủy tinh Tóm tắt PDF
Phan Thị Minh Ngọc, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Nguyễn Hoài Thu 75-80
Một megastigman glycozit mới từ lá cây đề Ficus Religiosa L (Moraceae) Tóm tắt PDF
Cầm Thị Ính, Trần Hồng Quang, Hoàng Thanh Hương, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm 81-84
Tính chất của sợi dứa dại (sisal) Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Diệu, Phan Thị Ngọc Minh, Nguyễn Đắc Thành, Nguyễn Phạm Duy Linh, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 85-89
Menisdaurin và axit rosmarinic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae) Tóm tắt PDF
Hoàng Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Kỳ, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm 90-94


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP