T. 45, S. 6 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Chế tạo vật liệu hấp thụ dầu trên cơ sở styren và lauryl metacrylat bằng phương pháp huyền phù Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Hữu Trịnh 661-665
Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở poly axit lactic và copoyme etylen-vinylaxetat Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Đỗ Văn Công, Masao Sumita 666-670
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và hoạt tính xúc tác của nano vàng trên chất mang Fe2O3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Công Tráng, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quang Huấn 671-675
Tổng hợp và đặc trưng vật liệu aluminophotphat mao quản trung bình Tóm tắt PDF
Võ Viễn, Nguyễn Phi Hùng 676-680
Khảo sát phản ứng C-Axetil hoá một số aril metil ete trong điều kiện hoá học xanh Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Phương, Lê Ngọc Thạch 681-684
Nghiên cứu lý thuyết hoá học lượng tử liên kết hiđrô chuyển dời xanh của phức giữa CHCl3 và CDCl3 với SO2 trong pha khí Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ 685-690
Nghiên cứu xác định dạng tồn tại của Asen (As) trong đất, rau má (Centella asiatica) và cải xanh (brassica Juncea) bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) kỹ thuật hydrua hoá (HG) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Dung, Ngô Kim Liên 691-696
Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hoá hoàn toàn p-xylen Tóm tắt PDF
Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Thị Diễm Phúc, Hồ Sĩ Thoảng 697-704
Nghiên cứu lựa chọn phụ gia chống oxi hoá cho mỡ bôi trơn phân hủy sinh học gốc dầu thực vật Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thúy Hà, Hoàng Trọng Yêm 705-710
Nghiên cứu tính chất điện hoá của màng polyanilin trên nhôm Tóm tắt PDF
Phan Thị Bình, Nguyễn Thế Duy 711-714
Tổng hợp, cấu trúc và hoạt tính sinh học của một vài phức chất cis-đicloro (safrole)(amin)Platin(II) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà 715-721
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số N-aryliđen[6-(2-hetarylvinyl)-3-oxo-piriđazin-2-YL]axetohiđrazit Tóm tắt PDF
Trần Quốc Sơn, Nguyễn Đăng Đạt, Đàm Xuân Thắng 722-726
Nghiên cứu tổng hợp màu pink coral (hồng san hô) ZrSiO4(αFe2O3)xác định cho đồ gốm sứ Tóm tắt PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 727-731
Tổng hợp và khảo sát một số tính chất của N-(2-furylmetyl)chitosan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh 732-735
Khía cạnh nhiệt động học của phản ứng khử chọn lọc Nox bằng hidrocacbon khi có mặt oxi Tóm tắt PDF
Trần Văn Nhân, Lê Văn Tiệp, Lê Thanh Sơn 736-740
Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Đinh Thị Ngọ 741-748


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP