T. 45, S. 4 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Tổng hợp chất màu xanh (Co, Ni, Cu, Fe-CORDIERIT) sử dụng cho gạch ceramic Tóm tắt PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 397-402
Nghiên cứu phản ứng isome hóa N-Hexan trên xúc tác Pt/γ-Al2O3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Trịnh 403-406
Sự tương tác lẫn nhau giữa các ion kim loại chuyển tiếp trong các xúc tác hỗn hợp (Me2++Me’2+) En Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Xuyến 407-411
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng cracking phân tử lớn Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hoài Nam 412-416
Nghiên cứu chế tạo màng chuyển hóa ánh sáng polyetylen có chứa phức chất nhị phân Eu, Y: (phen)2Eu1-xYx(NO3)3 Tóm tắt PDF
Lê Bá Thuận, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Trọng Hùng, Lê Xuân Đĩnh 417-422
Tổng hợp các N-Axetyl-3-indolinon Tóm tắt PDF
Trần Văn Sung, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Lộc 423-426
Nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và axit indol-3butyric Tóm tắt PDF
Trịnh Anh Trúc, Bùi Trần Lượng, Tô Thị Xuân Hằng 427-431
Phổ hồng ngoại của PVC/DOP/CLAY compozit, tương tác phân tử và ảnh hưởng của chúng tới một số tính chất của vật liệu Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Nguyễn Thị Kim Dung, Đõ Quang Thẩm 432-437
Độ ổn dịnh và hoạt tính của xúc tác Pt-SO42-/ZrO2 trong quá trình isome hóa n-hexan Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi 438-443
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit Tóm tắt PDF
Bùi Chương, Đặng Việt Hưng 444-447
Mạ nano Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Quyền, Phạm Trung Sản, Nguyễn Châu, Đặng Minh Hồng 448-451
Eudesman sesquitecpen từ cây cải đồng (Grangea maderaspatana POIR.) Tóm tắt PDF
Đỗ Quốc Việt, Trần Văn Sung 452-455
Tách axit béo không no đa nối đôi từ dầu cá ngừ bằng phương pháp tạo phức với ure Tóm tắt PDF
Lại Mai Hương 456-460
Kết hợp thuật giải di truyền với gần đúng đám nguyên tử xác định vị trí gắn kết công nghiệp trên DNA Tóm tắt PDF
Đặng Ứng Vận 461-466
Ức chế ăn mòn thép đường ống trong dung dịch nước trung tính và kiềm ở các nhiệt độ khác nhau bởi natri molipdat Tóm tắt PDF
Vũ Đình Huy, Trần Thị Lan Anh 467-472
Nghiên cứu tính chất hấp phụ của mordenit có tỉ số Si/Al cao nhờ biến tính bằng phương pháp nhiệt – hơi nước và xử lý axit Tóm tắt PDF
Hồ Văn Thành, Lâm Mẫu Tài, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Phú 473-477
Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết H2O lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận 478-483
Tương quan giữa tốc độ sinh khí NO2 của thuốc phóng keo với cấp chất lượng của chúng Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thảo, Đỗ Ngọc Khuê, Trần Văn Chung 484-490


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP