T. 45, S. 3 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện li đến thế điện tích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội Tóm tắt PDF
Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá, Hoàng Tuấn Bằng, Nguyễn Minh Tuyển 265-268
Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chế tạo đến sự phân bố Pt trong các xúc tác Pt/γ-Al2O3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Trịnh 269-273
Ảnh hưởng của hàm lượng clay và điều kiện chế tạo đến một số tính chất của polyproplylen/clay nanocompozit Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Nguyễn Thế Anh 274-278
Tổng hợp thuốc chống sốt rét hydroxypiperaquin Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng 279-283
Tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất 3-axetylcumarrin Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Tiến Dũng, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thu Hường 284-288
Khả năng sử dụng silicagen như chất mang xúc tác trong phản ứng oxi hóa phenol Tóm tắt PDF
Đỗ Khánh Vân, Vũ Đào Thắng, Hoàng Trọng Yêm 289-293
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần I. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Ngọc Trìu, Vũ Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Nam 294-298
Tổng hợp và nghiên cứu đặc trưng của Cu2O kích thước nano Tóm tắt PDF
Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt, Phạm Anh Sơn, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Minh Hải 299-303
Tổng hợp và nghiên cứu một số N-Aryliđen[5-(menthoximettyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-ylsunfanyl]a xetohiđrazit Tóm tắt PDF
Trần Quốc Sơn, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Tiến Công 304-309
Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây niệt gió (Wikstroemia Indica.C.A. Mey, Thymelaeaceae) Tóm tắt PDF
Trần Văn Thùy, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuyến, Bùi Kim Anh, Luc Van Puyvelde 310-314
Tổng hợp nghiên cứu phức chất của prazeodim với L. Lơxin Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Minh Tuấn 315-318
Đặc trưng và tính chất của xúc tác Pt/ZrO2-Al2O3-WO3 tổng hợp bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi 319-324
Ảnh hưởng của chiều dày màng và oxi không khí đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiện Toàn, Lê Xuân Hiền 325-329
Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1M Tóm tắt PDF
Trịnh Xuân Sén, Phạm Đức Hùng 330-334
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay compozit. I. Ảnh hưởng của chế độ xử ý nhiệt đến sự hình thành cấu trúc vật liệu polypropylen ghép anhydrit maleic/nanoclay comzit Tóm tắt PDF
Bùi Chương, Đặng Việt Hưng 335-338
Phân lập và đặc điểm của fucodidan từ năm loài rong mơ ở miền Trung Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung 339-343
Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân Tóm tắt PDF
Chu Đình Kính, Vũ Đăng Độ, Phan Thị Hồng Tuyết 343-347


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP