T. 45, S. 2 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Tổng hợp và cấu trúc của một vài hợp chất chứa dị vòng 1,2,4-triazol dẫn xuất của Safrol Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hoan, Nguyễn Hữu Đĩnh 131-135
Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen trên xúc tác MCM-22 biến tính Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng 136-141
Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng santopren đến tính chất của vật liệu polyme blend trên cơ sở cao su tự nhiên/polypropylen/santopren Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân 142-146
Tổng hợp bột hiđroxyapatit kích thước nano bằng phương pháp kết tủa hóa học Tóm tắt PDF
Đào Quốc Hương, Phan Thị Ngọc Bích 147-151
Ba ancaloit khung indol từ cây Trang Nam (Kopsia pitardii merr.) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Quyết Chiến 152-155
Tổng hợp, phân tích cấu trúc và tính chất phổ một số aryloxiaxetylhiđrazon của carvon Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Hòai Thu 156-161
Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa C2H6, CH3CH2F, CH3CHF2, CH2FCHF2 và CHF2 với H2O Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Thị Minh Huệ 162-168
Ảnh hưởng của canxi đến phản ứng metan hóa CO trên hệ xúc tác NiO/Al2O3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Huấn, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung 169-175
Tổng hợp và cấu trúc của một số phức chất trans-dicloro(safrol)(amin thơm) platin(II) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Chi, Trần Thị Đà, Vũ Quang Như, Nguyễn Hữu Đĩnh 176-180
Nghiên cứu thành phần hóa học cây xàng dùng cambốt (Arnicrate cambodiana (pierre) n.hall.) họ dây gối (Celastraceae). Tóm tắt PDF
Vũ Đình Hoàng, Đào Thị Tố Uyên, Phạm Gia Điền 181-183
So sánh đặc trưng cấu trúc và hoạt tính của hai hệ xúc tác spinel và CoAl trong phản ứng khử chọn lọc khí No bằng C3H8 Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Ngà, Đặng Kim Chi 184-188
Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa 6-axetyl-5-hidroxi-4-metylcumarin và 6-axetyl-7-hidroxi-4-metylcumarin Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Văn Vinh, Trần Quốc Toản, Nguyễn Đức Chính 189-194
Xác định thành phần của phức chất Triphenylphosphin oxit-ytri từ môi trường axit nitric Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm 195-198
Chọn lựa một hướng đi trong nghiên cứu tổng hợp oseltamivir (tamiflu) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quyết Chiến 199-206
Vai trò trợ tương hợp của TH1 có khối lượng phân tử phù hợp đối với một số hệ blend trên cơ sở cao su thiên nhiên Tóm tắt PDF
Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng, Trần Vĩnh Diệu 207-212


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP