T. 46, S. 4 (2008)

Mục lục

BÀI BÁO

Dùng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để xác định độ axit, phân bố nhôm trong vật liệu ZSM-5 và ZSM-5/MCM-41 Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Nam, Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Ngọc Trìu 397-400
Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ Metylthymol xanh (MTX) - Ti(IV)-HX: axit tactric)(H2Tar) (Axit xitric)(H3Cit) bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích Tóm tắt PDF
Hồ Viết Quý, Đặng Trần Xuân, Võ Tiến Dũng 401-405
Nghiên cứu khâu mạch quang hóa của hệ khâu mạch quang trên cơ sở nhựa epoxy biến tính dầu trẩu. III - Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa ETT 39/Mônme BCDE và chiều dày màng đến phản ứng khâu mạch quang của hệ ETT 39-BCDE-Tas Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thị Việt Triều 406-410
Tổng hợp và nghiên cứu xúc tác Cu/SBA-15 trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn LPG Tóm tắt PDF
Trần Văn Nhân 411-415
Nghiên cứu điều chế D-alpha-phenylglycin làm nguyên liệu cho việc bán tổng hợp một số thuốc kháng sinh nhóm beta-lactam Tóm tắt PDF
Phan Đình Châu, Nguyễn Thị Ngân Hà, Đặng Thị Huyền Trang, Phạn Thị Phương Dung 416-420
Tổng hợp thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Europi (III) với L-tryptophan Tóm tắt PDF
Nguyen Tu Trọng Uyển, Lê Hữu Thiêng, Nguyễn Thị Thúy Hằng 421-425
Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân hủy phenol với ánh sáng UV-VIS Tóm tắt PDF
Nguyễn Phát Tân, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Bé Tám, Trần Mạnh Trí 426-431
Ảnh hưởng của chất mang đến tính chất của xúc tác Nio trong phản ứng oxi-đehidro hóa n-Butan trong môi trường có CO2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phúc, Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Kim Dung, Hồ Sĩ Thoảng 432-439
Tổng hợp các dẫn xuất Halogeno-indan mới Tóm tắt PDF
Phạm Khánh Phong Lan, Trần Văn Thành 440-444
Nghiên cứu khả năng xúc tác quang hóa khử màu metyl dâcm của Cu2O kích thước nanomet Tóm tắt PDF
Triệu Thị Nguyệt, Phạm Anh Sơn, Nguyễn Thị Lụa, Đinh Thị Hiền 445-450
Tổng hợp Mn2O3 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt chát gel ở nhiệt độ thấp Tóm tắt PDF
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh 451-455
Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất tritecpen từ cây xạ đen Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Thủy Quyen, Nguyễn Huy Cường, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung 456-461
Ảnh hưởng của ion đối pha tạp đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxi chứa polypyrol dẫn điện Tóm tắt PDF
Nguyen Thị Lê Hiền, Trịnh Anh Trúc 462-469
Nghiên cứu chuyển hóa một số xeton alpha,beta-không no đi từ 2-hiđroxi-4-metoxiaxetophenon Tóm tắt PDF
Nguyen Minh Thảo, Trần Thị Châu, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Thuấn 470-474
Điều chế nano alpha-MnO2 theo phương pháp phản ứng pha rắn giữa KMnO4 và Mn(CH3COO)2.4H2O có mặt NaCl làm chất phân tán Tóm tắt PDF
Dương Phước Đạt, Thái Thị Diệu Hiền, Bùi Quang Cư, Bùi Trung 475-480
Nghiên cứu sự tạo phức của lantan với L-methionin Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiêng, Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Hạnh 481-486
Nghiên cứu sự tạo phức và hoạt tính xúc tác của phức Co(II) với axit citric (H4L) trong hệ: H2O-Co(II)-axit xitric (H4L0-indigocarmine (IND)-H2O2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến 487-492
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polypropylen gia cường bằng sợi nứa Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Nguyễn Phạm Duy Linh, Lương Thị Thanh Thủy 493-497


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP