Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 2 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ba ancaloit khung indol từ cây Trang Nam (Kopsia pitardii merr.)

Đỗ Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Quyết Chiến

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP