Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các hợp chất Isoflavon và đihydrophenanthren từ cây sưa Bắc Bộ (Dalbergia Tonkinensis)

Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam, ...

Tóm tắt


Các hợp chất Isoflavon và đihydrophenanthren từ cây sưa Bắc Bộ (Dalbergia Tonkinensis)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP