Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 6 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phản ứng oxi hoá phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti

Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thị Lê Hiền

Tóm tắt


Phản ứng oxi hoá phenol trên điện cực SnO2-Sb2O5/Ti

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP