Chi tiết về Tác giả

Nữ Mỹ Nhật, Tôn

 • T. 33, S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU
  PHÂN TÍCH ĐA THỨC DIỄN NGÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH DÀNH CHO LỨA TUỔI TIỂU HỌC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 35, S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU
  TÌM HIỂU VỀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ BÀI BÁO KHOA HỌC THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC
  Tóm tắt  PDF
 • T. 35, S. 3 (2019) - NGHIÊN CỨU
  KHẢO SÁT QUAN HỆ HAI PHƯƠNG TIỆN HÌNH ẢNH VÀ NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN TRANH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NHI: TRƯỜNG HỢP “CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ”
  Tóm tắt  PDF
 • T. 35, S. 4 (2019) - NGHIÊN CỨU
  TÌNH THÁI NHẬN THỨC TRONG CÁC BÀI TED VỀ GIÁO DỤC
  Tóm tắt  PDF