Chi tiết về Tác giả

Văn Vân, Hoàng

 • T. 33, S. 2 (2017) - NGHIÊN CỨU
  BÀI THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016: MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 33, S. 6 (2017) - NGHIÊN CỨU
  CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG CÁC CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI: MỘT KHẢO SÁT SƠ BỘ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 34, S. 2 (2018) - NGHIÊN CỨU
  BA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÍ ĐIỂM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: CĂN CỨ THIẾT KẾ, CÁCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 34, S. 4 (2018) - NGHIÊN CỨU
  BÁNH TRÔI NƯỚC” VÀ BA BẢN DỊCH TIẾNG ANH: SO SÁNH THEO LÍ THUYẾT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
  Tóm tắt  PDF
 • T. 35, S. 3 (2019) - NGHIÊN CỨU
  “TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ THÀNH CÔNG CHO MỌI HỌC SINH”: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM NHẬN THỨC NHƯ THẾ NÀO VỀ VAI TRÒ CỦA HỌ VÀ HỌ THUỘC KIỂU PHONG CÁCH GIÁO VIÊN NÀO TRONG KỈ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0?
  Tóm tắt  PDF