Chi tiết về Tác giả

Mỹ Thẩm, Dương

  • T. 34, S. 2 (2018) - TRAO ĐỔI
    TÌM HIỂU KHÓ KHĂN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH GẶP PHẢI KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH KỸ THUẬT
    Tóm tắt  PDF
  • T. 35, S. 1 (2019) - NGHIÊN CỨU
    TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC HỌC NGHE TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
    Tóm tắt  PDF