T. 34, S. 6 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

SINH VIÊN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN: LIỆU CÓ TRÁI VỚI THUẦN PHONG MỸ TỤC VIỆT? Tóm tắt PDF
Trần Thị Tuyết
Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA TÙNG, TRÚC, MAI TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hàm, Lê Thị Kim Dung
TỪ MỘT THỬ NGHIỆM - DỰ ÁN DISCOVERY - CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH: GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Lệ Hằng
NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CUỐI KỲ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM Ở MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hồng
DẠY - HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH: ĐỊNH HƯỚNG NHU CẦU NGƯỜI HỌC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Nhã
TIỀM NĂNG CẤU TRÚC THỂ LOẠI TRANG GIỚI THIỆU THÔNG TIN BẰNG TIẾNG ANH CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN TỔ CHỨC Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI HỌC VÀ NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN - HELLO Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thạch
PHÂN TÍCH TÍNH GIÁ TRỊ HAI BÀI KIỂM TRA NGỮ PHÁP – TỪ VỰNG HỌC PHẦN 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Bích Thủy
PHƯƠNG THỨC CHUYỂN DỊCH HÀM Ý TRONG CÂU HỎI TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Lê Thị Bích Thủy

TRAO ĐỔI

VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ SỰ THIẾU VẮNG TRƯỜNG PHÁI HÌNH THỨC NGA Tóm tắt PDF
Đào Thu Huệ
CỘI NGUỒN LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA VĂN HÓA CỦA ÂM NHẠC, VŨ ĐẠO TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA CỔ ĐIỂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Thục
TÌM HIỂU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG PHONG TRÀO LÀNG MỚI CỦA HÀN QUỐC DỰA TRÊN HỌC THUYẾT VỀ LOCAL NETWORK GOVERNANCE Tóm tắt PDF
Trần Hữu Trí
VỀ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC NGÀNH HẢI QUAN, NGOẠI VỤ, DU LỊCH VÀ BIÊN PHÒNG VÙNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC: TỪ THỰC TIỄN ĐẾN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Tóm tắt PDF
Nguyễn Lân Trung, Nguyễn Việt Hùng