T. 34, S. 3 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

ĐÀO TẠO SONG NGỮ CẤP TIỂU HỌC: GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Nga
BIẾN ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐẠO HIẾU: NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC Tóm tắt PDF
Cao Thị Hải Bắc
GIẢI MÃ TIÊU ĐỀ DẠNG CÂU HỎI TRÊN BÁO CHÍ (TRÊN NGỮ LIỆU BÁO TIẾNG NGA) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Chín
ĐỊNH DANH NHÂN VẬT - MỘT THỦ PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG SÁNG TÁC VĂN HỌC (QUA NGỮ LIỆU “BÁU VẬT CỦA ĐỜI” CỦA MẠC NGÔN) Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hàm
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH NHÓM TỚI KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt PDF
Lê Hương Hoa
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: ĐỊNH HƯỚNG TỪ BÀI THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH? Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Lan
CÁC TIÊU ĐỀ BẢN TIN CỦA THỜI BÁO THE NEW YORK TIMES VỀ CUỘC XUNG ĐỘT Ở DẢI GAZA NĂM 2014 Tóm tắt PDF
Trịnh Hồng Nam
GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ TRONG TƯ VẤN KHÁM BỆNH BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT: MỘT SO SÁNH LIÊN NHÂN TIẾP CẬN TỪ GÓC ĐỘ SỬ DỤNG CHỦ NGỮ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nga
Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DẠY VÀ NGƯỜI HỌC VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG 1A + 1B, 2A + 2B TẠI KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Bích Thủy
ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA HÀN QUỐC QUA TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ CON NGỰA Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Yến

TRAO ĐỔI

THIẾT LẬP ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TRÊN CƠ SỞ CÁC TIÊU CHÍ NGÔN NGỮ CỦA KHUNG THAM CHIẾU NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU (CEFR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Long
DƯỢC TÍNH CA QUÁT - CUỐN SÁCH QUÝ TRONG GIẢNG DẠY CHỮ HÁN, CHỮ NÔM VÀ NHỮNG TRI THỨC GIÁ TRỊ VỀ Y HỌC TRUYỀN THỐNG Ở NƯỚC TA Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thanh Mai
SUY NGHĨ VỀ VIỆC DỊCH TÊN MỘT KHOA ĐÀO TẠO SANG TIẾNG PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Quang
NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA ISLAM GIÁO VỀ TÌNH DỤC, HÔN NHÂN VÀ ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH Tóm tắt PDF
Đặng Thị Diệu Thúy