T. 34, S. 2 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

BA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÍ ĐIỂM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở VIỆT NAM CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: CĂN CỨ THIẾT KẾ, CÁCH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Vân
QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH VỀ TỰ CHỦ HỌC TẬP TẠI MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Thanh Nguyệt Anh
DỊCH TÊN RIÊNG TRONG VĂN HỌC: TRƯỜNG HỢP DỊCH TÊN RIÊNG TRONG TẬP TRUYỆN HARRY POTTER SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Triệu Thu Hằng
ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC HỌC CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRONG MÔN VIẾT Tóm tắt PDF
Dương Thu Mai
ĐÁNH GIÁ BẢN DỊCH BỘ PHIM “RIO” DỰA TRÊN MÔ HÌNH CỦA NEWMARK Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngân
CÁCH SỬ DỤNG MẠO TỪ TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quyên
ÁP DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG KỸ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO VÀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm
CHIẾN LƯỢC ĐỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT MÔN HỌC BẮT BUỘC VÀ SINH VIÊN SỬ DỤNG TIẾNG ANH NHƯ PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TRONG LỚP HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Trần Thị Thanh Nga

TRAO ĐỔI

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt PDF
Võ Thị Kim Anh
TÌM HIỂU KHÓ KHĂN SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH GẶP PHẢI KHI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TIẾNG ANH KỸ THUẬT Tóm tắt PDF
Trần Quốc Thao, Dương Mỹ Thẩm

THÔNG TIN KHOA HỌC

HOW WORDS MEAN: LEXICAL CONCEPTS, COGNITIVE MODELS, AND MEANING CONSTRUCTION Tóm tắt PDF
Đỗ Tuấn Long