T. 34, S. 1 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

GIÁ TRỊ VĂN HÓA: MỘT SỐ HÀM Ý CHO NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TRÊN CƠ SỞ GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Hòa
CHỦ QUAN TÍNH VÀ KHÁCH QUAN TÍNH TRONG HỆ THỐNG XƯNG HÔ VIỆT VÀ ANH Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang
BIỂU THỨC SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh, Lê Xuân Thại
TÁC ĐỘNG CỦA MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRONG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI 19 ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC ĐẾN CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Anh
“CHÓ” TRONG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG - VIÊT Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hàm
NHỮNG ĐẶC TRƯNG TRONG SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN AI CẬP YUSUF IDRIS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
KHẢO SÁT LỖI BIÊN DỊCH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Thúy Hằng
TÌM HIỂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA QUY LUẬT VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hiền
TÁC PHẨM HỒI KÝ "KHÔNG CÓ THẦN THOẠI" CỦA LEE MYUNG BAK VÀ NHỮNG CHIỀU KÍCH HOFSTEDE TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền
KẾT CẤU CÂU MANG BỔ NGỮ THỜI LƯỢNG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI CÁCH BIỂU ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hường
ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA NHÂN TỐ CẢM XÚC ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGOẠI NGỮ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Loan
CÔNG THỨC NÀO CHO BÀI PHÁT BIỂU THUYẾT PHỤC CỦA CỰU TỔNG THỐNG MỸ BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI? Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
GIAO TIẾP CỦA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM TƯ VẤN - MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI AUSTRALIA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nga
ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG TỪ ĂN UỐNG TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Ngô Minh Nguyệt
VỊ TRÍ KHÔNG GIÁP BIỂN: THÁCH THỨC CHO PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Tóm tắt PDF
Dương Trường Phúc, Trương Thị Kim Chuyên

TRAO ĐỔI

ĐƯỜNG HƯỚNG HÀNH ĐỘNG: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG LÝ THUYẾT MỚI HAY ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN NÂNG CAO? Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn