T. 33, S. 4 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƠN TIẾT HÁN VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Hoàng Anh
ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KINH NGHIỆM CHÂU Á? Tóm tắt PDF
Lê Văn Canh, Nguyễn Thị Ngọc
VỀ DỰ BÁO “HẬU TPP”, TRUNG QUỐC HƯỞNG LỢI TỪ SỰ TỔN THẤT CỦA HOA KỲ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Anh
PHỎNG VẤN VỚI VAI TRÒ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI: CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Du
LUẬN GIẢI SỰ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ "CHẠY" THEO HƯỚNG TRI NHẬN Tóm tắt PDF
Lâm Quang Đông
THỰC TRẠNG VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIÊC XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THUẬT NGỮ Y HỌC PHÁP - VIỆT TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH Y TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Thị Hà Giang
NGHIÊN CỨU ĐOẢN NGỮ ĐỒNG VỊ DẠNG “DANH TỪ + ĐẠI TỪ” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI (CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà
目MỤC TRONG TIẾNG HÁN TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hàm
MÔ HÌNH CHỨC NĂNG - DỤNG HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VĂN HỌC: TỪ LÝ THUYẾT TỚI THỰC TIỄN ÁP DỤNG Tóm tắt PDF
Triệu Thu Hằng
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊNH DANH CỦA TÊN GỌI CÁC LOÀI CHIM TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hảo
NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHÚC MẮC TRONG HỘI THOẠI PHIM TIẾNG ANH VÀ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG TƯƠNG TÁC BẰNG LỜI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH CẤP ĐỘ B2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Minh Hạnh
MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI VIỆC DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Lan
TỪ LÝ THUYẾT KIẾN TẠO ĐẾN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO XÃ HỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỚI TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Thục

TRAO ĐỔI

V.N. VOLOSHINOV VÀ KHỞI ĐẦU CỦA NGỮ DỤNG HỌC Tóm tắt PDF
Ngô Tự Lập
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐẤT NƯỚC HỌC ĐỨC Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Trang