T. 33, S. 2 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

BÀI THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016: MỘT THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỤC TIÊU GIÁO DỤC NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Vân
QUAN HỆ MỸ-TRUNG DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Anh
ĐỐI CHIẾU DANH NGỮ ĐỨC - VIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MÔ HÌNH CẤU TRÚC DANH NGỮ THÔNG QUA MỘT BẢN DỊCH TỪ TIẾNG ĐỨC SANG TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TIẾNG HÀN - TÌM HIỂU TỪ GÓC ĐỘ CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Tóm tắt PDF
Đỗ Thúy Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thùy Dương
ĐẶC ĐIỂM ĐẦU ĐỀ BÀI VIẾT TRÊN “NHÂN DÂN NHẬT BÁO” TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG DỊCH THUẬT Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Huyền
NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN DI TIÊU CỰC VỀ PHẠM TRÙ SỐ TRONG DANH TỪ TỪ TIẾNG VIỆT SANG TIẾNG ANH Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Lệ
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁC BIỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Diệu Hồng, Trần Thị Long
VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÀO TẠO BIÊN PHIÊN DỊCH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Hùng Tiến
NHỮNG CHIẾN LƯỢC XIN LỖI BẰNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI MĨ VÀ NGƯỜI VIỆT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Trang
QUAN ĐIỂM CỦA SINH VIÊN VỀ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Huỳnh Anh Tuấn, Đỗ Thị Anh Thư
ĐỘNG CƠ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ THỨ HAI - TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Lưu Hớn Vũ
TỤC NGỮ TIẾNG HÀN CÓ YẾU TỐ CHỈ CON MÈO Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Yến

THÔNG TIN KHOA HỌC

NGỮ NGHĨA GIỚI TỪ TIẾNG ANH - KHUNG CẢNH KHÔNG GIAN, NGHĨA NGHIỆM THÂN VÀ TRI NHẬN Tóm tắt PDF
Lâm Quang Đông, Nguyễn Minh Hà