Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHIẾN LƯỢC KIỀM CHẾ TRUNG QUỐC CỦA MỸ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN QUAN HỆ MỸ-TRUNG NHÌN TỪ CẤP ĐỘ HỆ THỐNG

Nguyễn Ngọc Anh

Tóm tắt


Nội dung chính của nghiên cứu này là phân tích chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ ở cấp độ hệ thống quốc tế gồm nguyên nhân, các động thái chính, và tác động của chiến lược đến quan hệ Mỹ-Trung. Nghiên cứu này cho rằng nguyên nhân hoạch định chiến lược là mong muốn bảo toàn địa vị bá quyền của Mỹ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chiến lược gồm 5 động thái chính là: kiềm chế về kinh tế, kiềm chế về công nghệ, kiềm chế tham vọng chủ quyền lãnh thổ, tấn công vào quyền lực mềm, răn đe quân sự, và ngăn chặn liên minh liên kết. Các động thái này sẽ khiến quan hệ hai nước căng thẳng, tuy nhiên, ngoại trừ sự vượt quá giới hạn trong động thái kiềm chế tham vọng chủ quyền lãnh thổ, đặc biệt là vấn đề Đài Loan, các động thái khác tuy có thể khiến quan hệ hai nước gia tăng căng thẳng nhưng rất khó có thể khiến hai nước đi đến chiến tranh. 

Toàn văn: PDF