Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“NẾU MẸ TÔI CÒN SỐNG, TÔI VÀ ANH SẼ RA TÒA”: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ LỜI TỪ CHỐI CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM

Nguyễn Trọng Du

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu những kết quả chính của một nghiên cứu gần đây được thực hiện nhằm tìm hiểu xem người phụ nữ Việt Nam từ chối một lời khuyên hay lời yêu cầu liên quan đến việc hệ trọng như thế nào trong những tương tác hàng ngày. Dữ liệu được sử dụng để phân tích trong nghiên cứu này là các đoạn thoại trích từ bộ phim dài tập có tựa đề Những công dân tập thể. Công cụ phân tích dữ liệu được sử dụng là sự kết hợp giữa Phân tích hội thoại (Conversation Analysis) và Phân tích Tương tác Đa phương tiện (Multimodal Interactional Analysis). Kết quả nghiên cứu cho thấy (1) hành động từ chối của người Việt thường được thực hiện cùng một lúc bởi nhiều phương tiện giao tiếp khác nhau trong đó ngôn ngữ chỉ là một phương tiện; (2) hành động từ chối một lời khuyên hay lời yêu cầu liên quan đến việc hệ trọng thường mất nhiều thời gian thương lượng trong một hay nhiều cuộc thoại; (3) trách nhiệm vâng lời cha mẹ của phụ nữ Việt Nam, một giá trị Nho giáo, vẫn có vai trò nhất định trong xã hội hiện đại.  

Toàn văn: PDF